Vacancies


С/С++ Software Developer

Ref No

Requirements:
- Previous experience in the IT field - 2 years or more
- Good knowledge and experience in C/С++;
- Programming under Linux or other Unix-based operating systems;
- Technical knowledge of English language.

Advantages would be:
- Experience in networking programming;
- Development of embedded platforms;
- Professional experience as a Developer;
- Educational degree in IT sphere.

The company offers:
- Opportunities for flexible working time;
- Possibilities for professional development;
- Attractive remuneration;
- Be a part of a dynamic and ambitious team.

If You are interested, please apply with a detailed CV to email: hr@casino-technology.com!
All applications will be treated in strict confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted.

Send Your CV

ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР

Ref No

Описание:

 - участва в изготвяне на идейни проекти и конструктивни разработки за игрални автомати;

- конструира детайли и възли;

- подпомага работата при създаване и утвърждаване на техническата документация на конструираните изделия – чертежи, спецификации;

- участва в усъвършенстването и подобряването характеристиките на съществуващи машини и детайли.

 

Основни изисквания:

 - висше техническо образование – предимство е Машиностроене и уредостроене;

- професионален опит в областта на проектиране и конструиране с листов материал – минимум 2 години;

- практически опит в работата с Auto Cad и Solidworks;

- владеене на технически английски език на работно ниво;

- ориентираност към резултатите, креативност и умения за работа в екип.

 

Компанията предлага:

 - адекватно възнаграждение, отговарящо на развитието, което ще постигнете;

- възможност за кариерно развитие в динамична и конкурентоспособна компания утвърдила се като един от лидерите в бранша;

- предизвикателна работа, свързана с овладяване на нови знания.

 

Ако отговаряте на условията и сте готови да приемете предизвикателството, моля изпратете актуална автобиография и портфолио с Ваши проекти на имейл: hr@casino-technology.com

Send Your CV

Сервизен техник

Ref No

Описание:
- отговорност за поправката на игрални съоръжения в сервиз в рамките на изискания период, следвайки всички процедури и технически инструкции издадени от Компания;
- командировки в района на София/София област с цел анализиране и отстраняване на възникнали технически проблеми на съоръженията, на място в игралните зали.

Изисквания:
- образование – техническо (електроника, радио и телевизия, телекомуникации, автоматика);
- предишен опит на подобна позиция се счита за предимство.
- умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност.
- активен шофьорски опит.

Компанията предлага:
- фирмено обучение;
- възможност за кариерно развитие;
- стимулиращо възнаграждение.

Ако отговаряте на посочените изисквания и искате да станете част от нашия екип, моля изпратете автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте, ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор и след приключването му ще бъдат унищожени.


Send Your CV

Оператор кол център - техническа поддръжка

Ref No

Основни отговорности:
• Консултиране и обслужване на клиенти чрез тикет система, e-mail, skype и телефон;
• Администриране на софтуерните приложения, с които компанията работи;
• Анализиране и отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми;
• Настройване и инсталиране на периферни устройства – мрежови принтери, скенери, камери;

Изисквания за заемане на длъжността:
• Средно или висше образование;
• Владеене на английски език - писмено и говоримо;
• Добра компютърна грамотност;
• Инициативност и способност за самостоятелна работа;
• Желание за обучение и дългосрочен ангажимент;
• Опит на подобна позиция е предимство;

Личностни качества:
• Отговорност, прецизност, организираност, взискателност, инициативност, стремеж към самообучение и самоусъвършенстване, честност и лоялност.

Компанията предлага:
• Фирмено обучение;
• Добро заплащане, отговарящо на развитието, което ще постигнете;
• Много добри условия на работа;
• Възможност за кариерно развитие в динамична и конкурентноспособна компания утвърдила се като лидер в бранша;
• Предизвикателна работа, свързана с овладяване на нови знания;

Ако отговаряте на условията и сте готови да приемете предизвикателството, моля изпратете CV. Само одобрените по документи ще бъдат поканени на интервю.
Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте, са лични данни и ще ги използваме само за целите на настоящия подбор, като след приключването му ще бъдат унищожени.


Send Your CV