Vacancies


С/С++ Software Developer

Ref No

Requirements:
- Previous experience in the IT field - 2 years or more
- Good knowledge and experience in C/С++;
- Programming under Linux or other Unix-based operating systems;
- Technical knowledge of English language.

Advantages would be:
- Experience in networking programming;
- Development of embedded platforms;
- Professional experience as a Developer;
- Educational degree in IT sphere.

The company offers:
- Opportunities for flexible working time;
- Possibilities for professional development;
- Attractive remuneration;
- Be a part of a dynamic and ambitious team.

If You are interested, please apply with a detailed CV to email: hr@casino-technology.com!
All applications will be treated in strict confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted.

Send Your CV

ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР

Ref No

Описание:

 - участва в изготвяне на идейни проекти и конструктивни разработки за игрални автомати;

- конструира детайли и възли;

- подпомага работата при създаване и утвърждаване на техническата документация на конструираните изделия – чертежи, спецификации;

- участва в усъвършенстването и подобряването характеристиките на съществуващи машини и детайли.

 

Основни изисквания:

 - висше техническо образование – предимство е Машиностроене и уредостроене;

- професионален опит в областта на проектиране и конструиране с листов материал – минимум 2 години;

- практически опит в работата с Auto Cad и Solidworks;

- владеене на технически английски език на работно ниво;

- ориентираност към резултатите, креативност и умения за работа в екип.

 

Компанията предлага:

 - адекватно възнаграждение, отговарящо на развитието, което ще постигнете;

- възможност за кариерно развитие в динамична и конкурентоспособна компания утвърдила се като един от лидерите в бранша;

- предизвикателна работа, свързана с овладяване на нови знания.

 

Ако отговаряте на условията и сте готови да приемете предизвикателството, моля изпратете актуална автобиография и портфолио с Ваши проекти на имейл: hr@casino-technology.com

Send Your CV